Program

Onsdag

Akkreditering
Dødseshow

Torsdag

Akkreditering
Idretter
Åpningssermoni
Etterfest

Fredag

Akkreditering
Idretter
Sportsrevyen
Etterfest

Lørdag

Idretter
Half-time show
Bankett
Etterfest

Takk til våre hovedsamarbeidspartnere