Bærekraft

Studentlekene Bergen 2024 tar bærekraft på alvor. Vi har i år tre bærekraftsansvarlige, som skal sørge for de grønneste studentleker noensinne. Med oss på laget har vi Norges studentidrettsforbund – som støtter oss i vår Miljøfyrtårn-sertifisering.

Vi har blitt Miljøfyrtårn-sertifiserte!

 

Bergen Challenge er stolte av at Studentlekene Bergen er de første Studentlekene som har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert i Norge! Dette innebærer at vi og våre samarbeidspartnere må oppfylle en rekke kriterier. Slik sikrer vi bærekraftige studentleker for oss som deltakere i dag – og de som kommer etter oss.

 

Vi har blitt sertifisert for grønne arrangementer!

 

Det skal være bærekraftig å drive studentidrett. Derfor er vi sertifisert for “Grønne arrangementer” gjennom Miljøfyrtårn. Dette innebærer at alle ledd i Studentlekene Bergen skal være så bærekraftige som mulig. Vi legger spesielt vekt på sosial bærekraft, transport, forbruk og gjenbruk og matservering. Slik skal vi sammen sikre at festivalen blir så grønn som mulig.

 


Lær mer på miljofyrtarn.no

Sosial bærekraft

Studentlekene Bergen 2024 skal tilby kultur- og idrettsarrangement for å øke studentvelferden. Studentidrett er studentvelferd – og studentvelferd er bærekraftig! Derfor arrangerer vi Norges største studentidrettsfestival, som setter både folkehelse og kultur på agenda. Vi ønsker å skape idrettsglede gjennom et mangfold av idretter, samt arrangerer sportsshow, åpningsseremoni og bankett til alle deltakere og frivillige. SLB24 skal ha et tilbud for alle, uansett forutsetninger.

Vi arrangerer derfor “Idrett for alle” – som skal bidra til idrettsglede hos utøvere med funksjonsnedsettelse. Les mer om idrett for alle her.

For å skape landets beste studentleker, er vi helt avhengige av våre over 600 frivillige studenter. Vi er svært opptatt av å skape et godt arbeidsmiljø der alle er inkludert og ivaretatt. For å oppnå trivsel, arrangerer vi en rekke morsomme arrangementer og fester for alle funksjonærer. Dette kan være alt fra større ansettelsesfester og hytteturer til ukentlig kontorkos og interne idrettsturneringer

 

Miljøtiltak

For å nå målet vårt om å være et bærekraftig arrangement, gjennomfører vi en rekke effektive miljøtiltak. Vi er spesielt opptatt av å redusere unødvendig bruk av engangsartikler, tilfredsstillende avfallshåndtering, miljøvennlig transport og matservering. Slik skal vi som organisasjon redusere vårt klimaavtrykk. 

 

For å redusere SLB sin miljøbelastning har vi utarbeidet en rutine for innkjøp, som skal benyttes ved alle innkjøp. Formålet med innkjøpsrutinen er å redusere virksomhetens miljøbelastning. Miljøvennlige innkjøp gir betydelig positiv miljøpåvirkning, og henger nøye sammen med miljøaspekter som forbruk, avfall og klimautslipp. SL Bergen er opptatt av ansvarlig forbruk og produksjon. Et konkret eksempel på våre miljøtiltak er derfor reduksjon i bruk av effektmateriell. I stedet for å benytte oss av flyers og fysiske akkrediteringskort, har vi gått over til digitale løsninger. Vi etterstreber å unngå matsvinn, og å alltid kunne tilby et fullverdig vegetartilbud til våre deltakere og frivillige – i alt fra frokostservering til menyen på banketten. 

 

Videre tar vi ansvar for vårt utslipp gjennom en helelektrisk bilpark. Vi oppfordrer alle våre deltakere til å benytte seg av kollektivtilbud og samkjøring i forbindelse med reise til og fra arrangementet. Bergen har gode tog- og bussforbindelser, som vi håper så mange som mulig velger å ta i bruk.