Om Studentlekene

Visste du at Studentlekene ikke bare arrangeres i Bergen? Studentlekene arrangeres både i Trondheim, Tromsø og Oslo.

 

 

Studentlekene er et fleridrettsarrangement som arrangeres i regi av Norges Studentidretts Forbund (NSI) og studentidrettslag fra Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Studentlekene arrangeres vanligvis høst og vår, og tiltrekkes deg mellom 1000 og 2500 deltakere fra studiesteder over hele landet.

 

De første studentlekene ble arrangert av NTNUI i Trondheim i 1999 med 800 deltakere fordelt på ti ulike idretter. Siden 2010 har studentlekene blitt arrangert hvert eneste år i ulike byer, med stadig økende deltakertall og interesse i resten av studentidrett Norge. I Bergen har Norges Handelshøyskoles Studentidrettslag (NHHI) arrangert studentlekene Bergen Challenge siden 2011 med unntak av i 2020 hvor studentlekene dessverre måtte avlyses på grunn av koronapandemien. I tillegg arrangeres studentlekene i Tromsø på våren i oddetallsårene, og i Trondheim og Oslo i partallsårene.

 

De neste studentlekene arrangeres i Bergen høsten 2024!