Regler Vannsklie

Regler

 1. Deltagere i finalen må være en representant fra ett av Badelandenes medlemmer.
 2. Alle deltagere skal være tydelig nummerert på kropp eller badetøy.
 3. I startposisjon skal hendene holdes på stang eller ramme av sklie.
 4. Føtter kan ikke overstige hender ved start.
 5. Start skjer ved signal fra starter i sklietårn.
 6. Det er ikke tillatt med innsmøring av kroppen – olje/voks o.l.

Kontroll ved start – overtredelser medfører automatisk diskvalifikasjon.

 1. Deltagerne deles opp i puljer (antall puljer settes etter hvor mange påmeldte deltagere det er i hver enkelt klasse)
 2. Deltagerne med de 12 beste tidene går videre til FINALE
  NB! Alle tidligere tider strykes og tas ikke med videre til FINALE.
 3. Startrekkefølge i FINALE: deltager med beste tid fra innledende runde starter sist.
 4. I FINALE kjøres det 2 renn av alle deltagerne – deltagerne med de 8 beste tidene avanserer til SUPERFINALE og kjører 1 siste renn hver.
 5. Startrekkefølge i SUPER FINALE: deltager med beste tid fra FINALE starter sist.
 6. Deltageren med beste tid i FINALE/SUPERFINALEN blir Norgesmester i vannsklie.
 7. Hvis to deltagere har samme tid, vil nest beste tid avgjøre rekkefølgen på plasseringene.

Dette gjelder i innledende runder og i finalerundene.

Vinnere av NM vannsklie er automatisk kvalifisert til neste års NM i vannsklie.