VOLLEYBALL student-nm

HVOR:

NÅR:
KLASSER:
REGLER:

Stemmemyren Idrettshall og Lehmkuhlhallen
Torsdag, fredag & lørdag
Herre & Dame
Norges Volleyballforbund

Er det noe som skriker studentidrett så er det jo volleyball, og grenen er selvsagt inne i SL Bergen Challenge sitt program. Selv om volleyball ikke er den vanligste barneidretten, fenger den studentnorge i aller høyeste grad og lag fra alle landsdeler har som vane å dukke opp til dette studentmesterskapet. Alt du trenger er å samle seks kvinner eller menn som vil dra frem gamle kroppsøvingskunster, og med det er dere klar til Student-NM i volleyball!

Kontaktperson: Vegard Nesland, vegard.nesland@slbergenchallenge.no